برچسب مطالب ‘دانلود رمان’

دختر فوتبالیست ۵


بعد از سلام و احوال پرسی دعوتمون کرد تو خونش.وارد خونش شدیم.چه خونه ی لوکسی داشت.اصن بهش نمیخورد ماله یه پسر مجرد باشه.سه تایی رو مبل نشستیم. من-نسیم خاک بر سر بی عرضت کنن.من دارم میترشم اونوقت تو این پسرخالت رو تو فریزر نگه داشتی خراب نشه؟؟ نسیم-لیاقتت همینقدره دیگه.پسره هفته ای ۶ تا دختر […]

رمان دختر فوتبالیست ۴


با ارامش و التماس و فحش و داد بیداد و مشت و لگد و پارچ اب و هرچی که به مغزم خطور میکرد رو اوردم تا این دو تا تن لش رو بیدار کنم.دیشب که میخواستیم بخوابیم به هم میگن وای فردا این شیرین رو چجوری بیدار کنیم؟؟حالا خودشون رو نگا…. ساعت حدودا ۱۰ صبح […]

رمان دختر فوتبالیست ۳


ساعت ۱۲ شب بود.اما هنوز بهنوش نیومده بود.نگرانش بودم چون گوشیش هم خاموش بود.زیاد به فرهاد اعتماد نداشتمو این دیر کردن بهنوش هم تشدیدش کرد. یه کم از لیوان شیرم رو خوردم و دوباره از پنجره به چراغ های روشن خیابون خیره شدم.خونه ی ما سه تا تویه اپارتمان ۷ طبقه بود.و ما هم دقیقا […]

دختر فوتبالیست ۲


صبح جمعه بود واسه همین میخواستم تا جایی که جا داشت بخوابم.البته این فقط تصور خودم بود.چون دقیقا داشتم به قسمت هایه هیجانی خوابم میرسیدم که یهو صدای دلنگ و دولونگ اومد. یه ان فکر کردم زلزله شده.اخه کله ی صبح که ادم مغزش نمیرسه زلزله دلنگ و دولونگ نداره.واسه همین فکر مسخرم سریع نشستم […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!